/ SKP Žďár nad Sázavou | Článka
Šiok e-sport
Šiok e-sport

Článka

Podporují nás
Zasílání novinek
Facebook

Články

WMOC 2019

Mistrovství sv?ta veterán? v orienta?ním b?hu
Lotyšsko - Riga a okolí
termín: 5. - 12. ?ervence 2019
Ú?astníci z PZR: Alena Rosecká (D60), Zdenka K?íová (D65) a Pavel K?í (H70)

celý článek

WMOC 2018

Mistrovství sv?ta veterán? v orienta?ním b?hu

Dánsko (North Sealand)

Termín akce: 6. - 13. 7. 2018

Centrum: Farum Arena

Ú?astníci z PZR: Alena (W45) a Milan (M45) Nechutovi, Jaromír Pospíšil (M70), Alena Rosecká (W60)

celý článek

WMOC 2016 aneb jak to bylo v Estonsku

Termín: 6. - 13. srpna 2016
Místo: Tallin a okolí (cca 65km)
Akce: MS veterán? v OB
Ú?astníci: Zdenka, Alena a Pavel + 3500 dalších z celého sv?ta (42 stát?) z toho 80 z ?R

celý článek

Sv?tov den orientace

Náš oddíl se p?ipojil k akci po?ádané IOF a organizuje dne 11. 5. dv? akce: dopoledne závod pro d?ti ze 4. a 5. ro?ník? ZŠ Komenského 2 a odpoledne od 16 do 18 hodin akci pro ve?ejnost za Domem kultury na map? Libušín. Za kulturák zveme nejširší ve?ejnost na vyzkoušení práce s mapou - instrukto?i budou p?ipraveni.

Stránka akce: http://orienteering.org/world-orienteering-day-may-11th-2016/

 

celý článek

Oddlov jaro ve znamen jedenctek

V jarním kalendá?i si m?ete mimo jiné pozna?it pár nezávodních akcí:

11. 4. ?istá Vyso?ina 
    11. 5. Sv?tový den orientace 
    11. 6. Den ?áru

celý článek

MS vetern? v LOBu

MS vetern? v LOBuV Krušných horách t?sn? za hranicemi v n?meckém Oberwiesenthalu se konalo od pátku 22. do ned?le 24. ledna Mistrovství sv?ta veterán? v lya?ském orienta?ním b?hu . Centrum závod? bylo v místní Sparkasse Skiaren?, kde se o zázemí pod?lili ú?astníci Sv?tového poháru v LOBu, kte?í závodili vdy dopoledne, s veterány startujícími po poledni.

celý článek

WMOC - vdsko

Do zem? kolébky orienta?ního b?hu vyrazila ?tve?ice zástupc? našeho oddílu pom??it svoje O-schopnosti na Veteránském mistrovství sv?ta. Centrem akce bylo ve m?st? Göteborg, v jeho okrajové ?ásti m?sta prob?hly sout?e ve sprintu. Závody na klasické trati se odehrály v blízkém okolí.
Náro?né severské terény, silná a po?etná konkurence (i více ne 300 závodník? v kategorii) a také chyby, jich se ?árští reprezentanti nevyvarovali, jsou p?í?inou výsledk? spíše dobrých, ale ne výborných. Nejlépe se výsledkové listin? umístil Mirek (27. na klasice) a Zdenka (42. ve sprintu).
Ú?ast na akci finan?n? podpo?il Krajský ú?ad Kraje Vyso?ina.

celý článek
Odjezd na závody
Datum:16.10.2021
Čas:08:30:00
Místo:LV SJI Čeřínek